Les mer om vårt prosjekt

Bispegata- og Majorstuen kollektivtiltak

Kontraktsum

340 mill.

Kunde

HAB Construction AS

Byggherre

Bymiljøetaten Oslo kommune (BYM) og Sporveien AS

Tidsrom

Januar 2019 - Mai 2021

Om prosjektet

For å tilfredsstille internasjonale krav til avstand mellom trikkeskinner, er oppgradering og fornyelse av infrastruktur nødvendig. Bispegata og Majorstuen er to profilerte infrastrukturprosjekter i Oslo sentrum, og en del av Trikkeprogrammet i Oslo. Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner i Trikkeprogrammet.

Felles for disse prosjektene er nye trikketraseer, nye trikk- og busstasjoner, nye gang- og sykkelfelt, full gateopprustning og nye vann- og avløpssystem.

Vårt oppdrag

Prosjektene er spesielt utfordrende med hensyn til arbeider i bymiljøet, der avvikling for kollektivtrafikk og fotgjengere opprettholder gjennom anleggsperioden.  

For Bispegata har ProPoint levert stikningstjenester for alle fag i prosjektet. Spesielt for dette prosjektet:

 • Stikning og dokumentasjon for sporgeometri
 • Mengdeberegning, kontraktsoppfølging og prosjektfakturering
 • Ukentlig droneflygning for produksjon av ortofoto og terrengmodeller
 • Setningsmålinger
 • Jevnlige utjevninger av fastmerker
 • Som bygget-dokumentasjon for BYM, VAV, Sporveien og kabeletater

For Majorstuen har ProPoint levert stikningstjenester for alle fag i prosjektet. Spesielt for dette prosjektet:

 • Leveranse av FKB-kart og NVDB
 • Kompleks fremdrift med seksjonsvis arbeid
 • Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
 • Setningsmålinger
 • Som bygget-dokumentasjon for BYM, VAV, Sporveien og kabeletater

Flere prosjekter