Les mer om vårt prosjekt

E6 Trondheim - Melhus

Kontraktsum

1 200 mill.

Kunde

Peab AS

Byggherre

Statens vegvesen

Tidsrom

April 2017 - April 2019

Om prosjektet

Som del av Miljøpakken fikk Peab i oppdrag å bygge 8 km fire felts E6. Prosjektet har også 4.6 km fylkesveier og lokalveier, 6.2 km med gang- og sykkelveier, toplanskryss og viltovergang. Dette er et av de største veiprosjektene i Norge, og innebærer fjerning av 500 000 kubikkmeter med myrmasser, samt mye masseflytting av leire innenfor anleggsområdet. Prosjektet har i tillegg mange konstruksjoner, bruer, underganger og bekkekulverter.

Vårt oppdrag

ProPoints oppdrag besto i mengdeberegning og kontraktsoppfølging for prosjektet i henhold til prosesskoden. Spesielt for dette prosjektet:

  • Mengdeberegning, kontraktsoppfølging og prosjektfakturering
  • Månedlig avstemming av mengder og estimater
  • Komplett leveranse av målebrev og dokumentasjon

Flere prosjekter