Les mer om vårt prosjekt

Follobanen - Oslo S

Kontraktsum

513 mill.

Kunde

HAB Construction AS og Baneservice AS

Byggherre

Bane Nor

Tidsrom

September 2016 - juli 2022

Om prosjektet

Den nye Follobanen skal halvere reisetiden med tog på strekningen Oslo-Ski. Den innehar også Nordens lengste jernbanetunnel, Blixtunellen, som er hele 20km lang. Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses togtrafikk til og fra Oslo S. Banen bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. De nye traseene går i overbygd kulvert (tunnel) under deler av Middelalderparken, som er et område med stor arkeologisk og historisk betydning.

Vårt oppdrag

Arbeidene omfatter i hovedsak grunnarbeid, store betongkonstruksjoner og oppbygging av nye spor. Utfordrende grunnforhold medfører at setningsmålinger av alle konstruksjoner må utføres jevnlig gjennom hele prosjektet.

Arbeider i direkte nærhet til togspor i drift stiller høye krav til planlegging og HMS.

ProPoint har levert stikningstjenester for alle fag i prosjektet:

  • Stikning og stikningsledelse
  • Mengdeberegning
  • Modeller for maskinstyring
  • Stikning og dokumentasjon for sporgeometri
  • Kontroll av tegninger og 3D-modeller
  • Setningsmålinger av spunt og konstruksjoner
  • Som bygget-dokumentasjon til Bane NOR (PIMS)
  • Laserskanning

Flere prosjekter