Les mer om vårt prosjekt

Radiumhospitalet

Kontraktsum

426 mill.

Kunde

HAB Construction AS

Byggherre

Helse Sør-Øst RHF

Tidsrom

Januar 2020 – Juli 2022

Om prosjektet

Nytt klinikk – og protonbygg skal lokaliseres på samme tomt som dagens Radiumhospital i Oslo. Prosjektet har en totalkostnad på fem milliarder og skal ferdigstilles i 2024. Vår kunde, HAB Construction AS, er kontrahert til å utføre tre entrepriser i forbindelse med denne utbyggingen. Kontrakt for grunnarbeid og fundamenter omfatter arbeider med fundamentering og etablering byggegrop med areal på ca. 12 000 m2. Grunnsikring utføres med en kombinasjon av kalkpeler, jetpeler, stålkjernepeler og spunt. Kontrakt for råbygget omfatter i hovedsak bygging av betongkonstruksjonen for det nye bygget. Dette er et omfattende arbeid der totalt gulvareal er ca. 36 000 m2. Den tredje entreprisen er råbyggsentreprisen for protonbygget. Veggene på betongbunkeren er 3,5 meter tykke, og med hensyn til skjerming for radioaktiv stråling er utførelse av utsparinger i betongkonstruksjonen svært viktig.

Vårt oppdrag

ProPoint leverer stikningstjenester for alle fag i prosjektet, og dette er noen av de oppgavene vi utfører:

  • Laserskanning av eksisterende fasade for prosjekteringsgrunnlag
  • Stikningsledelse
  • Stikning for peler og betongkonstruksjoner
  • Geometrisk kontroll
  • Produksjon av stikningsdata fra BIM-modeller
  • Modeller til maskinstyring
  • Ukentlig droneflygning for produksjon av ortofoto og terrengmodeller
  • Mengdeberegning og kontraktsoppfølgning
  • Som bygget-dokumentasjon ved bruk av laserskanning og tradisjonell oppmåling

Flere prosjekter