Les mer om vårt prosjekt

Tungtvannskjelleren

Kontraktsum

Kunde

Norsk Industriarbeidermuseum

Byggherre

Norsk Industriarbeidermuseum

Tidsrom

Juni 2018 – Juli 2021

Om prosjektet

Natten 28. februar 1943 tok sabotørgruppen «Grouse» seg inn på hydrogenfabrikken på Vemork der de sprengte apparatur for produksjon av tungtvann, og 500 liter tungtvann som skulle sendes til Tyskland. I senere tid ble hydrogenfabrikken avviklet og i 1977 ble hele fabrikken demolert med en kontrollert sprengning.

Nå er den historisk viktige «Tungtvannskjelleren» gravd frem, og det skal bygges et nytt museum over ruinene av det gamle bygget. ProPoint Survey AS har fått det ærefulle oppdraget med å laserskanne hele det eksisterende bygget med, slik at det kan konstrueres en helt eksakt 3D-modell av slik kjelleren ligger i dag. I tillegg har vi i forkant av laserskanning etablert fastmerker, slik at modellen ligger riktig plassert i verdenskoordinater. Fastmerkene brukes også til bygging, slik at prosjekterte akselinjer og modell stemmer eksakt med plassering av dagen ruiner.

Vi har også benyttet vår drone til å kartlegge område for deponerte masser i forbindelse med utgravning, samt laget en korrekt fotogrammetri modell for prosjektering av ny lyssetting av kraftstasjonen på Vemork

Se video fra Tungtvannskjelleren laget av de dyktige arkitektene i Point AS:

https://youtu.be/d4p9fkxugNs

Flere prosjekter