3D-skanning

Digitalisering av bygg-og anleggsbransjen krever at vi tar i bruk nye metoder for oppmåling. Med 3D skanning skaper vi en eksakt modell av virkeligheten. Modellen kan blant annet brukes til planlegging, prosjektering, oppfølgning eller som-bygget dokumentasjon i byggeprosessen. Våre laserskannere kan registrerer opptil 2 millioner punkt per sekund, noe som gjør dette til en svært effektiv metode for innsamling av store mengder data. Det er bare fantasien som setter grenser for hva resultatet kan brukes til. Kontakt oss i ProPoint Survey for å undersøke mulighetene for bruk av 3D skanning på deres prosjekt.

Typiske leveranse av 3D skanning er:

  • 3D skanning før renovering av bygg
  • 3D skanning for terrengmodell før prosjektoppstart
  • 3D skanning av betongarbeider underveis for kvalitetskontroll
  • 3D skanning for kontroll av bevegelser på konstruksjoner
  • 3D skanning for som-bygget dokumentasjon
  • 3D skanning for dokumentasjon og oppfølgning av fremdrift
  • 3D skanning for visualisering og planlegging i byggeprosessen
Kontakt oss

Galleri

No items found.