Fastmerker

Et godt og homogent fastmerkenett er selve grunnpilaren i et vellykket bygg- og anleggsprosjekt. Fastmerkene, eller grunnlagspunktene som det også heter, bør etableres før eksisterende situasjon skal innmåles for prosjektering og følge prosjektet hele veien til overlevering. Punktene brukes også til kontroll av setninger etter at prosjekter er fullført. ProPoint har god erfaring med etablering av fastmerker etter norske standarder, som for eksempel NS3580 Bygg- og anleggsnett. Våre dyktige landmålere har den spisskompetanse som kreves, og vi benytter de mest nøyaktige instrumentene på markedet.

Typiske leveranse av fastmerker er:

  • Fastmerker til byggeprosjekter
  • Fastmerker til samferdselsprosjekter
  • Kontroll av eksisterende fastmerker
  • Etablering av midlertidige hjelpepunkter
  • Etablering av setningsbolter for dammer
  • Etablering av setningsbolter for broer
Kontakt oss

Galleri

No items found.