Les mer om vårt prosjekt

Nytt Nasjonalmuseum

Kontraktsum

300 mill.

Kunde

HAB Construction AS

Byggherre

Statsbygg

Tidsrom

Mars 2014 - Juni 2016

Om prosjektet

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i er Norges største kulturbygg og et vitalt møtested for publikum og kunsten. Total kostnad for prosjektet, lokalisert i Oslo, er omtrent 6 milliarder.

I tett samarbeid med vår kunde, HAB Construction, leverer ProPoint stikningstjenester på tre entrepriser på dette prosjektet. Første entreprise er K201 som i hovedsak er relatert til omlegging av alt av eksisterende infrastruktur i grunnen. Deretter etableres den 10 meter dype byggegropen med blant annet 100 000 meter kalkpeler, omfattende spuntarbeider og uttak av rundt 120 000 m3 leire og fjell i entrepreprise K202. Videre ble det i K203 utført arbeider med oppdriftsforankring og fundamentering med over 400 stålkjernepeler og lissestag. Rett under byggegropen for det nye nasjonalmuseet går Oslos store avløpstunnel som må sikres i forbindelse med anleggsarbeidene. Nøyaktige presisjonsboringer med forankringsstag utføres med styring fra totalstasjon.

Vårt oppdrag

En av våre viktige oppgaver er kontinuerlig kontroll av bevegelser og setninger. Dette blir utført sammen med Norges tekniske institutt (NGI) og dokumentert ovenfor byggherre i hele byggeperioden.

ProPoint leverer stikningstjenester for alle fag i prosjektet. Dette er noen av oppgavene vi utfører:

  • Stikning og stikningsledelse
  • Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
  • Kvalitetssikring av pelearbeider
  • Setningsmålinger og kontrollmålinger av spunt
  • Som bygget-dokumentasjon
  • Målebrev for sluttdokumentasjon

Flere prosjekter