Les mer om vårt prosjekt

Rehabilitering Tofte Dammer

Kontraktsum

53 mill.

Kunde

HAB Construction AS

Byggherre

Statkraft

Tidsrom

Oktober 2020 – Desember 2021

Om prosjektet

Prosjektet omfatter rehabilitering av tre dammer i Toftevassdraget i Asker Kommune. Dammene er opprinnelig bygget på 1800-tallet, og ble tidligere brukt til prosess- og kjølevann i papirindustrien på Tofte. For å tilfredsstille nye krav til damsikkerhet rehabiliteres nå dammene.

Dette er ett av flere damprosjekter ProPoint har jobbet med de senere årene, og vi er stolte av at dette er ett av våre satsningsområder innenfor stikning og oppmåling.

Vårt oppdrag

Prosjektet gjennomføres som et tegningsløst prosjekt. Det betyr i praksis at det ikke brukes tradisjonelle papirtegning på denne entreprisen. Alt av informasjon om geometri og detaljer hentes fra BIM-modeller. Før oppstart av byggearbeidene laserskanner ProPoint dammene slik at det foreligger korrekt prosjekteringsgrunnlag med millimeters nøyaktighet. Underveis bruker vi laserskanning til å følge opp byggearbeidene, utføre mengdeberegning og levere som bygget-dokumentasjon.

ProPoint leverer stikningstjenester for alle fag i prosjektet, og dette er noen av de oppgavene vi utfører:

  • Produksjon av stikningsdata fra BIM-modeller
  • Etablering av fastmerker
  • Stikning for grunn- og betongarbeider
  • Geometrisk kontroll
  • Mengdeberegning og kontraktsoppfølgning
  • Ukentlig droneflygning for produksjon av ortofoto og terrengmodeller
  • Som bygget-dokumentasjon ved bruk av laserskanning og tradisjonell oppmåling
  • Bistand i bruk av BIM i produksjonsfasen

Flere prosjekter