Drone

Drone er en kostnadseffektiv metode for oppmåling og dokumentasjon på alle typer prosjekter. Store arealer kartlegges raskt og behovet for tradisjonell oppmåling reduseres. Produktet fra dronen er georeferert ortofoto og punktsky av terrenget med høy nøyaktighet og kvalitet. På bygg- og anleggsprosjekter anbefaler vi ukentlige overflyvninger, slik at dette blant annet kan benyttes til fortløpende dokumentasjon av mengder og fremdriftsplanlegging.

ProPoint produserer også filmer fra våre prosjekter som for eksempel kan brukes til informasjon til publikum eller markedsføring på sosiale medier.

Dette er noen av oppgavene vi utfører med drone:

  • Modeller for mengdeberegning
  • Innmålinger for terrengmodell
  • Ukentlige flyvinger over bygg- og anleggsprosjekt
  • Levere ortofoto og punktsky
  • Oppmåling av lagerbeholdning for pukkverk
  • Bilder og videoer av prosjektet
  • Inspeksjonsoppdrag
Kontakt oss

Galleri

No items found.