Dokumentasjon

Kravet til dokumentasjon i bygg- og anleggsprosjekter øker i takt med digitaliseringen av hele samfunnet. Alt som graves, sprenges, legges, rives eller bygges skal dokumenteres i plan og høyde. Dokumentasjon skal leveres i ulik form og på ulike dataformater hos de forskjellige byggherrene, og utestående leveranse kan ofte være belagt med dagbøter. ProPoint bidrar til at dette leveres til riktig tid og riktig kvalitet.

Typiske leveranse av dokumentasjon er:

  • Data til Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
  • Data til Felles Kartdatabase (FKB)
  • Banedata til Bane NOR (PIMS)
  • Som bygget elektro til kabeletater
  • Som bygget VA til kommuner
  • Innmåling som underlag for mengdedokumentasjon
  • Ortofoto fra drone
Kontakt oss

Galleri

No items found.