Bygg- og anleggsstikning

ProPoint leverer stikningstjenester til alle typer bygg- og anleggsprosjekter. Med vår brede kompetanse og solide erfaring bidrar vi i tett samarbeid med våre kunder til økt produktivitet og lønnsomhet i prosjektene. Vi bistår i alle prosjektfaser fra planlegging, prosjektering, anbud, produksjon og til overlevering. Arbeidet utføres med det som til enhver tid er det beste og mest moderne utstyret tilgjengelig på markedet. Vi bruker blant annet totalstasjoner, laserskannere og GPS-rovere fra Leica Geosystems.

Les mer om noen av våre spennende prosjekter.

Typiske arbeidsoppgaver vi utfører på bygg- og anleggsprosjekter er:

  • Stikning og stikningsledelse
  • Kontrollmåling, setningsmåling og geometrisk kontroll
  • Etablering av fastmerker
  • Modeller til maskinstyring
  • Drone, laserskanning og BIM
  • Mengdeberegning, kontraktsoppfølging og dokumentasjon
Kontakt oss

Galleri

No items found.